| Prenumerera på RSS

Underlättad skatteredovisning för mindre företag

30 augusti 2013 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

I promemorian föreslås en framskjuten deklarationstidpunkt för mindre företag som redovisar momsen en gång om året. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för mindre företag. Förslaget berör knappt 500 000 företag som har ett beskattningsunderlag för moms som är högst en miljon kronor.

Promemoria: Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Finansdepartementet, 30 augusti 2013

Etiketter: , ,

Förslag om sänkta egenavgifter

28 augusti 2013 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

I promemorian föreslås att egenavgifterna minskas ytterligare genom att avdraget vid avgiftsberäkningen höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Promemoria: Förstärkt nedsättning av egenavgifter

Finansdepartementet, 28 augusti 2013

Etiketter:

Anders Borg om det ekonomiska läget

8 augusti 2013 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

Finansminister Anders Borg kommenterar den ekonomiska situationen i Sverige och omvärlden vid sommarfikat efter regeringssammanträdet i dag.

Finansdepartementet, 8 augusti 2013

Etiketter:

Litauen ny ordförande, Lettland nytt euroland

9 juli 2013 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

Finansmarknadsminister Peter Norman deltog när rådet för ekonomiska och finansiella frågor möttes i Bryssel den 9 juli. Litauen presenterade sitt ordförandeprogram och euroländerna godkände att Lettland blir valutaunionens 18:e medlem från den 1 januari 2014.

Artikel: Litauen ny ordförande, Lettland nytt euroland

EU-representationen i Bryssel, 9 juli 2013

Etiketter: , ,

Lars Hörngren ordförande i Finanskriskommittén

5 juli 2013 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

Lars Hörngren, chefsekonom på Riksgälden, har från den 1 juli tagit över ordförandeskapet i Finanskriskommittén, och ersätter därmed Irma Rosenberg som lämnade uppdraget den 30 juni. Kommittén ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2013.

Finansdepartementet, 5 juli 2013

Etiketter: ,

Koldioxidskatten sänks för vissa flytande biobränslen

3 juli 2013 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

Förslaget i promemorian innebär att koldioxidskatten sänks från 94 till 80 procent av den generella koldioxidskattenivån för bränslen som förbrukas i värmeverk inom EU:s system för handel med utsläppsrätter. Syftet är att åtgärda överkompensation som uppkommit, enligt EU:s statsstödsregler för skattebefrielse för vissa flytande biobränslen som används för uppvärmning.

Promemoria: Ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion

Finansdepartementet, 3 juli 2013

Etiketter: , , ,

Ingen alkoholskatt på etanolbränslen

3 juli 2013 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

Regeringen har lämnat en proposition om ändring i lagen om alkoholskatt till riksdagen. Syftet är att säkerställa att det tydligt framgår att alkoholskatt inte ska betalas för etanolbränslen, till exempel E85.

Prop.2012/12:183 Beskattning av etanolbränsle

Finansdepartementet, 3 juli 2013

Etiketter: ,

Uppgörelse om EU:s bankkrishantering

27 juni 2013 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

Strax efter klockan ett på morgonen den 27 juni stod det klart att EU:s finansministrar hittat en kompromiss om hur medlemsländerna i framtiden ska hantera banker som hamnar i kris. Mötet i Bryssel, som inleddes på onsdagskvällen den 26 juni, var en fortsättning på de ajournerade förhandlingarna som hölls i Luxemburg på midsommarafton.

Artikel: Uppgörelse om EU:s bankkrishantering

Finansdepartementet, 27 juni 2013

Etiketter: , , , , ,

Landspecifika rekommendationer och krishantering på finansministrarnas dagordning

17 juni 2013 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

EU:s finansministrar möts i Luxemburg på fredag den 21 juni. Finansminister Anders Borg deltar på rådsmötet (Ekofin) som bland annat kommer att behandla krishanteringsdirektivet (BRRD) om återhämtning och rekonstruktion av banker, samt de landspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska terminen.

Landspecifika rekommendationer och krishantering på finansministrarnas dagordning
Kommenterad dagordning för Ekofin 21 juni

Finansdepartementet, 17 juni 2013

Etiketter: , , , , ,

Beskattning av mikroproducerad el

14 juni 2013 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

Utredningen Beskattning av mikroproducerad el m.m. har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har bland annat varit att ta fram förslag för ett system där den mängd förnybar el som privatpersoner eller företag med mikroproduktion producerar och överför till elnätet kvittas mot den mängd elektricitet som de tar emot från elnätet, så kallad nettodebitering.

SOU 2013:46 Beskattning av mikroproducerad el m.m.

Finansdepartementet, 14 juni 2013

Etiketter: , ,