| Prenumerera på RSS

Gemensamt uttalande från president Obama och de nordiska stats- och regeringscheferna

4 september 2013 | Inga kommentarer | Postat i Regeringen, Statsrådsberedningen

I samband med president Barack Obamas besök har statsminister Fredrik Reinfeldt bjudit in de nordiska stats- och regeringscheferna till en middag. Vid middagen deltog, förutom statsminister Fredrik Reinfeldt och president Barack Obama, Finlands president Sauli Niinistö, Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt, Islands statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson och Norges statsminister Jens Stoltenberg. I anslutning till middagen gjorde de ett gemensamt uttalande.

Uttalande: Gemensamt uttalande av Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och USA (på engelska)
Artikel: Reinfeldt och Obama diskuterade världspolitik och frihandel
Webbutsändning: Pressträff med statsminister Fredrik Reinfeldt och president Barack Obama

Statsrådsberedningen, 4 september 2013

Etiketter: , , , , , ,

Carl Bildt deltog i samtal med Obama

4 september 2013 | Inga kommentarer | Postat i Utrikespolitik

På eftermiddagen tog statsminister Fredrik Reinfeldt emot USA:s president Barack Obama på Rosenbad för ett bilateralt möte. Deltog i mötet gjorde även utrikesminister Carl Bildt. Diskussionerna handlade bland annat om handelsförbindelser inklusive de nu pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA samt om situationen i Syrien. Efter mötet höll statsminister Fredrik Reinfeldt och president Barack Obama en gemensam presskonferens. I samband med presskonferensen gjordes ett gemensamt uttalande.

På kvällen hölls en middag med, förutom Sveriges statsminister och USA:s president, Finlands president och Danmarks, Islands och Norges statsministrar. I anslutning till middagen gjorde de ett gemensamt uttalande.

Följ vår liverapportering om Obamas Sverigebesök via Storify
Uttalande: Gemensamt uttalande av Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och USA (på engelska)
Gemensamt uttalande av USA:s president Barack Obama och statsminister Fredrik Reinfeldt den 4:e september 2013
Se presskonferensen i efterhand
Bilder: Barack Obama i Stockholm

Etiketter: , , , , , , ,

Carl Bildt medverkar vid Barentsrådets toppmöte

1 juni 2013 | Inga kommentarer | Postat i Okategoriserade

Utrikesminister Carl Bildt representerar Sverige vid Barentsrådets toppmöte i nordnorska Kirkenes den 3-4 juni. Vid mötet, som markerar att Barentsrådet fyller 20 år, deltar förutom Bildt också premiärministrarna från Finlands statsminister Jyrki Katainen, Islands statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson, Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev, Danmarks utrikesminister Villy Søvndal och EU-kommissionens viceordförande Siim Kallas. Värd för mötet är Norges statsminister Jens Stoltenberg.

Tema för mötet är de resultat som har åstadkommits för att knyta människorna på Barents närmare varandra under de 20 år som har gått sedan samarbetet startades. Diskussionerna kommer att kretsa kring regionens utmaningar framöver, med möjligheter för ökad handel, ökad tillväxt och insatser för miljö och klimat.

9:00-10:30 Överläggningar med anföranden av delegationsledarna från Danmark, EU, Finland, Island, Norge, Ryssland och Sverige samt företrädare för ursprungsbefolkning, regionala organisationer och ungdomsrepresentanter.
10:30-10:50 Pressträff med ovanstående.

1 juni 2013
Utrikesdepartementet

Etiketter: , , , , , , , ,

Bättre samarbete mellan Danmark och Sverige på agendan när de nordiska ministrarna möts

Den 28-29 november träffar nordiska samarbetsministern Ewa Björling sin danska kollega Manu Sareen i Malmö.
– Det måste bli lättare för våra medborgare att bo och verka i andra nordiska länder. Än i dag finns det för många gränshinder och det måste vi ändra på, säger Ewa Björling, nordisk samarbetsminister i Sverige.

Under det bilaterala mötet kommer ministrarna att lyfta frågor av gemensamt intresse, så som olika gränshinder, samarbetet inom Nordiska ministerrådet där Sverige övertar ordförandeskapet i januari 2013 samt Öresundsintegrationen och dess betydelse för bland annat handeln mellan Sverige och Danmark. Ministrarna kommer också att träffa Margareta Pålsson, Skånes nya landshövding, och tala om Öresundsbrons betydelse.

Den 29 november deltar ministrarna i ett seminarium om Öresundsintegrationen och svensk-dansk handel. Seminariet arrangeras i samverkan mellan region Skåne, Sveriges ambassad i Köpenhamn, Öresundskommittén, Sveriges Exportråd i Köpenhamn, Sydsvenska handelskammaren och Dansk Ehrverv.

Öresundssamarbetet har hittills varit gynnsamt både före Sverige och Danmark. Utredningen, Broeffekter och möjligheter i Öresundsregionen, som kommer att diskuteras i Malmö anger att pendlingen under åren 2000-2012 totalt givit vinster på 71 miljarder svenska kronor i Öresundsregionen.

Under Ewa Björlings besök kommer hon även att träffa Kosmopolitnätverket i Malmö.

Etiketter: ,

Nordiskt försvarsministermöte i Danmark

5 november 2012 | Inga kommentarer | Postat i Försvarspolitik, Utrikespolitik

Försvarsminister Karin Enström deltar den 5-6 november i ett nordiskt försvarsministermöte inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO. Värd för mötet är Danmark som är ordförandeland för NORDEFCO under 2012.

Under mötet kommer ministrarna att diskutera samarbete kring taktiskt transportflyg, gemensam kapacitetsuppbyggnad i östra Afrika och möjligheter till ett gemensamt nordiskt bidrag till FN:s fredsfrämjande insatser.

Ministrarna kommer även att diskutera en fortsatt inriktning på det nordisk-baltiska försvarssamarbetet. Den 19 november äger ett nordiskt-baltiskt försvarsministermöte rum i Bryssel.

Etiketter: ,

Birgitta Ohlsson till Köpenhamn

21 maj 2012 | Inga kommentarer | Postat i EU, Utrikespolitik

Måndagen den 21 maj är EU-minister Birgitta Ohlsson på besök i Köpenhamn hos sin danske kollega Nicolai Wammen. På dagordningen står EU:s kommande långtidsbudget och hur unionen hanterar frågor kring öppenhet och transparens.

I anslutning till mötet med EU-ministern träffar hon även Danmarks social- och integrationsminister, Karen Hækkerup, för att utbyta erfarenheter kring det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Etiketter: , , ,

Maria Larsson till Danmark för informellt ministermöte

23 april 2012 | Inga kommentarer | Postat i EU, Sociala frågor

Tisdagen den 24 april deltar barn- och äldreminister Maria Larsson på ett informellt socialministermöte i Horsens, Danmark. Mötet sker inom ramen för den del av EU:s ministerråd som kallas EPSCO-rådet.

Fokus för mötet kommer att vara på socialtjänstens funktionssätt i framtiden i ljuset av den demografiska utvecklingen och utifrån de senaste årens påfrestningar på de europeiska ländernas välfärdssystem.

Etiketter: , , ,

Anna-Karin Hatt deltar på informellt ministermöte i Danmark

It- och energiminister Anna-Karin Hatt deltar den 19 och 20 april på ett informellt ministermöte med EUs energiministrar. Mötet äger rum i danska Horsens.

Inför mötet har de danska värdarna framför allt lyft fram energieffektiviseringsfrågor som en viktig diskussionspunkt på dagordningen för mötet. I nuläget pågår förhandlingar mellan Europeiska rådet, kommissionen och parlamentet om EU:s energieffektiviserings¬direktiv.

Även EU:s färdplan på energiområdet för år 2050 kommer att diskuteras. Det internationella energiorganet IEA:s verkställande direktör Maria van der Hoeven och energikommissionären Günter Oettinger deltar i dessa samtal.

Etiketter: ,

Infrastrukturministern träffar den danske transportministern

Torsdagen den 8 december träffar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd sin danska ministerkollega, transportminister Henrik Dam Kristensen för bilaterala överläggningar i Köpenhamn.

På agendan står bland annat Öresundsförbindelsen och Danmarks ordförandeskap i EU det kommande halvåret.

-Detta är vårt första möte. Jag ser fram emot att etablera en kontakt med syfte att fortsätta det tidigare goda dansk-svenska samarbetet, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Etiketter:

Birgitta Ohlsson välkomnar dansk helomvändning

22 september 2011 | Inga kommentarer | Postat i EU

EU-minister Birgitta Ohlsson kommenterar medieuppgifter om att den tillträdande regeringen i Danmark kommer att ställa in planerna på utökade gränskontroller.

- Det är mycket positivt att det nu finns en parlamentarisk majoritet för att skrota planerna på gränskontrollerna i Danmark.

- Genast ser vi fördelarna med att främlingsfientliga Dansk Folkeparti blir utan inflytande. Det känns mycket bra och är en seger för människors fria rörlighet inom EU. Planerna på danska gränskontroller hör hemma i soptunnan.

- Den fria rörligheten är en av grundbultarna inom EU. Att människor kan röra sig mellan Sverige och Danmark utan att bli kontrollerade i onödan är helt centralt, särskilt med tanke på de tusentals som pendlar över sundet.

Etiketter: , , ,