| Prenumerera på RSS

Östgruppen: Den vitryska statstelevisionen är en del av förtryckarregimen, Hamilton

31 mars 2013 | Inga kommentarer | Postat i Kulturpolitik, Utrikespolitik

ostgruppen

Den vitryska statstelevisionens medlemskap i EBU ger inget skydd mot påtryckningar från makthavarnas sida, eftersom den själv är en del av förtryckarregimen. Det skriver Östgruppen i en slutreplik till SVT-chefen Eva Hamilton på SVT Debatt idag.

- De som jobbar på vitrysk stats-TV har inget intresse av att värna demokratiska principer. De arbetar själva aktivt för att motverka pluralism och yttrandefrihet. Demokratiskt sinnade journalister har överhuvudtaget ingen möjlighet att verka inom TV-bolaget, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Det var i en tidigare artikel på SVT Debatt (20/3) som Östgruppen uppmanade SVT att verka för att Vitrysslands statstelevision utesluts ur EBU eftersom bolaget inte lever upp till den värdegrund som EBU antagit, där det bland annat slås fast att medlemmarna ska garantera yttrandefrihet, främja pluralism och vara oberoende av politiska intressen.

I ett svar på Östgruppens artikel gjorde SVT:s chef Eva Hamilton en liknelse med situationen i Ungern och framhävde det skydd som ungerska journalister får av medlemskapet i EBU.

Hamilton skriver också i sin artikel att hon ser den vitryska statstelevisionens medlemskap i EBU som ett sätt att förhindra en oönskad isolering av landets demokratiska krafter. Östgruppen menar dock att detta synsätt är helt bakvänt:

- Det är ju just en sådan isolering som det statliga TV-bolaget används till, genom att det konsekvent nekar oberoende röster tillträde till TV-mediet, såväl inom samhällsdebatten som på underhållningens område. Om SVT och övriga medlemmar i EBU fortsätter samarbeta med vitrysk stats-TV främjar man alltså istället en isolering av de demokratiska krafterna, säger Martin Uggla.

Östgruppen uppmanar i artikeln SVT:s chef att till nästa EBU-kongress formulera ett konkret förslag med innebörden att medlemmar som inte lever upp till EBU:s värdegrund utesluts.

- Eva Hamilton har tagit ett viktigt första steg i och med att hon drev på för att åstadkomma en värdegrund. Nu bör hon gå vidare och verka för att de vackra orden omsätts i praktisk handling, säger Martin Uggla.

Hela artikeln på dagens SVT Debatt finns här

Östgruppens inledande artikel i debatten om Vitrysslands medlemskap i EBU finns här

Eva Hamiltons svar finns här

Etiketter: , , , ,

Demokrati inte viktigt för Ewa Björling?

Handelsminister Ewa Björling ställde upp på en kort intervju med Dagens Nyheter där hon bland annat sade att hon inte hade något ansvar för det beslut som fattades 2009 eftersom hon hade en ersättare i sommarregeringen. Hon tycker inte att det behövs någon demokrati i besluten rörande vapenexport, att man i vissa fall kan tillåta sig att exportera vapen till diktaturer om det gynnar Sverige och försöker själv bestämma vad intervjun ska handla om.

Läs hela intervjun här

Etiketter: , , , ,

Peter Norman välkomnar TeliaSoneras initiativ

26 april 2012 | Inga kommentarer | Postat i Kommunikationer, Utrikespolitik

Finansmarknadsminister Peter Norman välkomnar de initiativ som TeliaSonera presenterat under dagen.

- TeliaSoneras initiativ är ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att de föreslagna åtgärderna nu omsätts i handling och tydligt genomsyrar hela TeliaSoneras verksamhet. Jag avser att ha en mer ingående dialog med ordföranden för att följa upp bolagets arbete med dessa frågor, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Vid ett möte under torsdagen med ett antal av de stora ägarna diskuterades TeliaSoneras åtgärdsplan. Peter Norman underströk vid mötet regeringens uppfattning.

- Företag med statligt ägande ska vara föredömen i frågor som rör mänskliga rättigheter och andra grundläggande värden, säger Peter Norman.

Läs mer:
Telia lovar bättring
Telia backar efter diktaturavslöjande
Telia gör en pudel om diktaturaffärer

Etiketter: , ,