| Prenumerera på RSS

Sveriges konvergensprogram överlämnat till kommissionen

19 april 2013 | Inga kommentarer | Postat i Finanspolitik

Idag, fredagen den 19 april, överlämnade regeringen Sveriges konvergensprogram 2013 till EU-kommissionen. EU:s stabilitets- och tillväxtpakt ålägger medlemsstaterna att årligen lämna in stabilitets- och konvergensprogram och de är sedan utgångspunkten för Europeiska rådets övervakning av ländernas offentligfinansiella position. Det svenska konvergensprogrammet baseras på de åtgärder som aviserades i budgetpropositionen för 2013 och 2013 års ekonomiska vårproposition samt den prognos för den ekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna som presenterades i 2013 års ekonomiska vårproposition.

Rapport: Sveriges konvergensprogram 2013

Finansdepartementet, 19 april 2013

Etiketter: , , , ,

Peter Norman välkomnar TeliaSoneras initiativ

26 april 2012 | Inga kommentarer | Postat i Kommunikationer, Utrikespolitik

Finansmarknadsminister Peter Norman välkomnar de initiativ som TeliaSonera presenterat under dagen.

- TeliaSoneras initiativ är ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att de föreslagna åtgärderna nu omsätts i handling och tydligt genomsyrar hela TeliaSoneras verksamhet. Jag avser att ha en mer ingående dialog med ordföranden för att följa upp bolagets arbete med dessa frågor, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Vid ett möte under torsdagen med ett antal av de stora ägarna diskuterades TeliaSoneras åtgärdsplan. Peter Norman underströk vid mötet regeringens uppfattning.

- Företag med statligt ägande ska vara föredömen i frågor som rör mänskliga rättigheter och andra grundläggande värden, säger Peter Norman.

Läs mer:
Telia lovar bättring
Telia backar efter diktaturavslöjande
Telia gör en pudel om diktaturaffärer

Etiketter: , ,