| Prenumerera på RSS

Nytt pensionssystem på scenkonstområdet

9 september 2013 | Inga kommentarer | Postat i Kulturpolitik

- Det här systemet gör det möjligt till karriärväxling och sen är det upp till parterna på arbetsmarknaden att komma överens om hur villkoren ska se ut. Vad vi garanterar är att pengarna finns kvar inom sektorn och att de kan träffa de avtal de tycker passar och främjar scenkonsten bäst, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en intervju i Sveriges Radio Kulturnytt.

Mer om nytt pensionssystem på scenkonstområdet
Sveriges radio Kulturnytts webbplats

Kulturdepartementet, 9 september 2013

Etiketter: , , ,

Reseavrådan för Egypten undantar nu transit genom Cairo International Airport

20 augusti 2013 | Inga kommentarer | Postat i Utrikespolitik

UD avråder fortsatt från icke nödvändiga resor till hela Egypten, nu med undantag för transit genom Cairo International Airport. Turistorterna vid Röda havskusten omfattas fortsättningsvis av avrådan.

Befinner man sig i landet är det viktigt att hålla sig uppdaterad om situationen genom medias rapportering samt UD:s reseinformation. Undvik demonstrationer och folksamlingar. Säkerhetssituationen kan ändras mycket snabbt.

Den våldsamma situationen i delar av Egypten har väckt reaktioner från många länder. På Twitter fördömde utrikesminister Carl Bildt våldet och dödandet samt påpekade svårigheten i att nu återuppta den politiska processen. Bildt uttalade sig också om Egypten i ett antal medier, se länkar nedan.

Reseinformation Egypten
Carl Bildt i onsdagens Studio Ett
Bildt i onsdagens Ekot: "Vi följer det med extrem oro"
Carl Bildt på Twitter
Carl Bildt i en CNN-sändning (transcript)

Etiketter: , , , ,

Ytterligare 45 miljoner till Syrien

4 juli 2013 | Inga kommentarer | Postat i Utrikespolitik

Den humanitära krisen i Syrien och dess grannländer eskalerar mycket fort. Idag har Sida beslutat om sammanlagt 45 miljoner kronor i ytterligare stöd till Svenska Röda Korset och Unicef för deras humanitära insatser i regionen, skriver Sida i ett pressmeddelande.

FN:s organ för humanitär samordning OCHA och FN:s flyktingorgan UNHCR bad det internationella samfundet i början av juni om ytterligare ekonomiskt hjälp för den humanitära krisen i och omkring Syrien. Sammanlagt efterfrågade FN omkring 5 miljarder dollar för 2013 från givarländerna, vilket är den största appellen någonsin.

Artikel: Ytterligare 45 miljoner till Syrien

Utrikesdepartementet, 4 juli 2013

Etiketter: , , , ,

Biståndsminister Gunilla Carlsson presenterar Millenniemålspanelens rapport hos Sida

3 juni 2013 | Inga kommentarer | Postat i Okategoriserade

Nu är Millenniemålspanelens arbete över, och till slut kunde flera stora framgångar nås inom svåra frågor som politisk styrning, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Tid och plats:
Datum: 4 juni 2013
Tid: 11.30-13.00
Plats: Sida, Oasen, Valhallavägen 199, Stockholm

3 juni 2013
Utrikesdepartementet

Etiketter: , , ,

Den 22-23 maj är det dags för SIF13

17 maj 2013 | Inga kommentarer | Postat i Utrikespolitik

Utrikesdepartementet anordnar den 22-23 maj SIF13 (Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development) tillsammans med Sida och Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE). Carl Bildt är värd för konferensen. I år kommer det drygt 400 deltagare från över 90 länder till SIF för att diskutera hur frihet och öppenhet på internet kan leda till positiva effekter för de mänskliga rättigheterna och utvecklingen i världen.

UDbloggen: Utvecklare från hela världen samlas inför SIF13
UDbloggen: Hyllad dissidentbloggare besöker Stockholm
Programmet för SIF13

Etiketter: , , ,

Försvarsminsitern talade inför EU-ambassadörer

17 maj 2013 | Inga kommentarer | Postat i Försvarspolitik

Försvarsminister Karin Enström talade på fredagen på Irlands ambassad inför EU-ländernas och kandidatländernas ambassadörer. Temat för anförandet var svensk försvarspolitik och EU. Bland annat talade försvarsministern om arbetet inför Europeiska Rådet i december, då försvarsfrågor är på stats- och regeringschefernas agenda för första gången sedan 2008.

- EU är ett verktyg för att lösa våra framtidsutmaningar, och enligt mig så visar sig samarbetet från sin bästa sida när vi tillsammans lyckas åstadkomma förändring, säger Karin Enström.

Särskilt lyfte försvarsministern upp EU:s samlade ansats, att kombinationen av diplomati, civil- och militär krishantering, bistånd och handel, har betydelse när Unionen bidrar till internationell fred och säkerhet, exempelvis genom insatser vid Afrikas Horn.

Tillsammans med fyra EU-länder bidrar Sverige till den kommande EU-stridsgruppen som leds av Storbritannien från den 1 juli och försvarsministern underströk Sveriges vilja att stridsgrupperna kommer till användning och gör skillnad när så behövs.

Försvarsdepartementet, 17 maj 2013

Etiketter: , , , , , , , ,

Svensk handelsdelegation i Etiopien

16 maj 2013 | Inga kommentarer | Postat i Utrikespolitik

Den 15-16 maj 2013 besökte en svensk handelsdelegation Etiopien under ledning av statssekreterare Gunnar Oom. 12 svenska företag och Swedfund deltog,inom områdena energi, infrastruktur, ICT och textil. Från etiopisk sida medverkade energiministern samt industriministern och ett 60-tal beslutsfattaren inom regering, liksom statliga och privata företag.

Artikel: Svensk handelsdelegation i Etiopien
Artikel på ambassaden i Luandas webbplats: Svensk affärsdelegation inom ICT i Angola

Etiketter: , , , , , ,

Lena Ek medverkar i panelsamtal om framtida lösningar inom hållbar utveckling

13 maj 2013 | Inga kommentarer | Postat i Okategoriserade

Miljöminister Lena Ek deltar i dag i ett panelsamtal under konferensen "Big Challenges need Bold Solutions" arrangerat av Sida.

Tid och plats:
Tid: Måndagen den 13 maj kl. 17.00-19.00
Plats: Sida, Vallhallavägen 199, Stockholm

13 maj 2013
Miljödepartementet

Etiketter: , ,

Diskussioner om den nya utvecklingsagendan hos Sida

19 april 2013 | Inga kommentarer | Postat i Utrikespolitik

Under torsdagsmorgonen träffade biståndsminister Gunilla Carlsson representanter för flera organisationer inom det svenska civilsamhället, för att få höra mer om deras syn på hur världens nästa utvecklingsagenda bör se ut.
År 2015 kommer dagens Milleniemål att passera deadline, och FN:s högnivåpanel, där biståndsministern är medlem, kommer i slutet av maj att lämna sina rekommendationer om den nya utvecklingsagendan till FN:s generalsekreterare. Torsdagens möte hos Sida var ett av flera tillfällen som det svenska civilsamhället har haft för att komma in med sina synpunkter och inspel till biståndsministerns arbete i panelen.

Vår framtida värld – nya Milleniemål

Etiketter:

Utbildningsbistånd i Afghanistan ger resultat i svår miljö

28 mars 2013 | Inga kommentarer | Postat i Biståndspolitik

afghanistan-sida-2013

Svenskt bistånd har varit med att skapa förutsättningar för att miljontals afghanska barn i hela landet idag kan ta del i någon form av skolgång. Flickor går i betydligt högre utsträckning i skola idag jämfört med för ett decennium sedan.

En färsk utvärdering av svenskt utbildningsbiståndet i Afghanistan har tittat på tre omfattande utbildningsprogram som drivs genom Världsbanken, UNICEF och Svenska Afghanistankommittén. Sammanlagt omfattar stöden cirka 150 miljoner per år, det största bilaterala utbildningsstöd Sida har i världen. Biståndet har bland annat bidragit till att bygga och utrusta många hundratals skolor, stött tusentals enklare byskolor, byggt modellskolor, vidareutbildat hundratusentals lärare, försett miljontals barn med läromedel och förbättrat kvaliteten och barnvänligheten på undervisningen.

Enligt afghanska myndigheter har antalet barn som går i skolan ökat med 6,4 miljoner på tio år, varav 34 procent är flickor.

- Det är glädjande att vi kan se att våra insatser gör nytta för de afghanska barn som har rätt till skola och god undervisning. Utbildningsnivån startade från en mycket låg nivå och det har varit viktigt att snabbt öka tillgången till utbildning för att Afghanistan ska kunna utvecklas positivt, säger Torbjörn Pettersson, avdelningschef på Sida och tidigare ambassadör till Afghanistan och generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.

- Samtidigt är det ett svårt uppdrag som rymmer stora utmaningar, både hur vi når resultat och fortlöpande löser de problem som oundvikligen uppstår när vi arbetar i så svåra miljöer.

Bristen på utbildade lärare är stor, särskilt kvinnliga lärare. Andra stora utmaningar för utbildningssektorn är bristen på läromedel och infrastruktur, avsaknad av tillförlitlig statistik, låg administrativ kapacitet, brister i kvalitén på undervisningen samt säkerhetsproblem där skolpersonal, elever, och föräldrar hotas regelbundet.

- Utvärderingen visar att Sveriges stöd generellt ligger väl i linje med de prioriteringar och målsättningar som Afghanistans regering själva arbetar med, vilket är viktigt för att det svenska stödet ska vara hållbart på sikt, säger Torbjörn Pettersson.

Utvärderingen är gjord av oberoende internationella experter och bygger på fältbesök till nio provinser, besök på 89 skolor, lärarutbildningar i sju provinser, åtta utbildningsdepartement på provinsnivå och tolv på distriktsnivå samt personal på de olika projekten/programmen.

Etiketter: ,